Yo guess who’s back
Jinon, leeu, kan, yejun

Guess who’s back who is the top motmallineun akdongdeul
Guess who’s back who is the top who is the top yes
Guess who’s back who is the top motmallineun akdongdeul
Guess who’s back who is the top we are fcuz